BASKETBOL MÜSABAKA KURALLARI
Spor Oyunlarının amacı daha fazla sayıda Avukat meslektaşımızın spor yapmasını ve böylece beden ve ruh sağlığını yüksek düzeyde tutmasını sağlamaktır. Bu nedenle spor oyunlarında avukatların katılımı ve spor yapmaları esastır. Ancak birçok baromuzda takım sporları için yeterli sayıda meslektaşımızın varolmadığı bilindiğinden hazır olan meslektaşlarımızın spor yapma olanaklarının kaybolmaması için kontenjan uygulaması yapılmaktadır.

Spor oyunlarına üyesi bulunulan baro levhasına ve stajyer avukat levhasına kayıtlı avukat ve stajyer avukatlar ile durumunu belgelemek kaydı ile avukat meslektaşlarımızın yanında takım sporlarında hukuk fakültesi mezunu veya öğrencisi veya adliye kalem personeli veya baro personelinden en fazla 2 sporcu katılabilir. Ancak kadın takımında bu kontenjan sayısı 3 sporcu olarak belirlenmiştir.

BASKETBOL MÜSABAKA KURALLARI
Aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere FIBA’nın belirlemiş olduğu müsabaka kuralları geçerlidir.
1. KURA ÇEKİMİ

Katılımcı takım sayısına göre Türkiye Barolar Birliği Avukatlar Spor Oyunlarının başladığı gün fikstür çekimi yapılacaktır.

2. MÜSABAKALAR

a)Müsabakalar takım sayısı 4 ve 4’ten az olması durumuna göre tek devreli lig usulü ile gerçekleştirilecektir. Lig bitimindeki sıralamaya Avukat Spor oyunlarındaki sıralama olacaktır.

b) Takım sayısının 6 olması halinde takımlar, 3’erli iki grup (A ve B grubu) oluşturulacaktır. A grubunda yer alan bir takım B grubundaki takımlarla karşılaşacaktır. Maçlar sonunda sıralama belli olacaktır. Sıralama sonunda kendi gruplarını birinci bitiren takımlar (A1 – B1) birincilik ikincilik maçı, ikinci bitiren takımlar (A2 – B2) üçüncülük dördüncülük maçı ve üçüncü bitirenler ise (A3 – B3) beşincilik altıncılık maçı oynayacaklardır.

c)Takım sayısının 5 ya da 6 dan fazla olması durumunda (b) bendinde yazılı statüdeki prensibe bağlı kalınarak takım sayısına göre Türkiye Barolar Birliği Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

3. KATILIM VE TAAHHÜT
Kişi ve takımlar oyunlara katılmakla müsabaka kurallarını kabul etmiş sayılırlar. Her takım 12 oyuncundan oluşur. Katılımcılar, kontenjanlar hakkında Türkiye Barolar Birliği Spor Oyunları Yürütme Kurulunun almış prensip kararları geçerlidir.

4. Müsabaka sırasında oyun kurallarına ve maçlara itirazlar yürütme kurulu tarafından ivedi olarak değerlendirilerek karara bağlanır. Müsabakalarda oluşacak kural dışı disiplinsiz hareketleri ve kural ihlallerini disiplin kurulu karara bağlar.